Incitamentbaserad miljöinsats

DIGITAL PANTBETALNING I MOBILEN, PANTPENG DIREKT PÅ DITT KONTO kontakta oss så berättar vi mer info@ipant.se

Incitamentbaserad miljöinsats

Framtidens insamlingsideologi ska gå ut på att sätta konsumenten i centrum genom att skapa ett incitamentsystem där konsumenten känner av och informeras att hen verkligen bidrar med sin insats.

 

Idag när en blodgivare ger blod får hen ett SMS när blodet har använts för att hjälpa en patient. Insatsen gör att blodgivaren känner sig delaktig och får feedback för varje insats (varje gång man ger blod).Här kan blodet likställas med hjälpinsatsen att återvinna/återanvända.

Varje gång en individ hjälper med insamling / pantning som bidrar till återanvändning och återvinning, ska individen få återkoppling. Kan man involvera barn och ungdomar i detta arbete, har man verkligen satt grunden för att nya generationer är beredda att gå även längre för att värna om miljön.

Det är viktig att vi särskiljer på konsument och individ, då föräldrarna kan konsume-ra vissa produkter men barnen kan hjälpa att återvinna. Man kan göra barnen mer delaktiga i arbetet då de inte behöver korsa farliga vägar och miljöer utan kan hjälpa med att återvinna t.ex. panten i pantautomater som installerats i byggnaden eller i bostads-området där barnen redan leker och vistas. Panten kan barnen få som veckopeng (incitamentet).

Det finns flera begrepp som används flitigt men den verkliga effekten för ALLA inblandade parter är ofta diffus. Ett exempel är ”cirkulär ekosystem eller cirkularitet” som används rätt ofta har en viktig innebörd och det är hur vi ska effektivise-ra återanvändning och återvinning. Här kan liknelsen med pantning av burk och PET-flaskor göras där genom att folk pantar oftare om de kan panta i sin källare och då återvinns burken och PET-flaskan snabbare så att man slipper att bryta ner natur-resurser för att tillverka nya burkar och flaskor.

För att göra detta behöver vi skapa en ”plattform” som kan möjliggöra detta. Incitamentet för individen (inklusive barn och ungdomar) ska vara i olika former såsom:

• Enklare återlämning av miljöfarliga produkter

• Enklare att panta

• Nära till hands – kanske inom byggnaden eller i bostadsområdet.

Detta är en av nyckelinsatserna då man inte sparar t.ex. urdruckna burkar/PET-flaskor i lägenheten (som annars kan leda till en sanitär olägenhet )

• Konsumenten / individen ska kunna belönas eller informeras om dennes insats

• Samma kanal kan användas för att utbilda och uppdatera konsumenten / individen om hur vi kan bli bättre på att värna om vår miljö.

Vi på iPANT har haft det här som mål från dag ett och det var grunden till att iPANT skapades. Med iPANT behöver man inte vänta på ”Smarta städer” och ”Smarta hem” utan kan engagera konsumenten / individen redan idag.

iPANT har utvecklat en ADAPTIV plattform som lätt kan anpassas för olika insamlingsmetoder, men framför allt står konsumenten / individen i fokus.

Tack vare iPANT ’s ADAPTIVA plattform som lätt kan anpassas till andra retursystem, jobbar iPANT med att rulla ut sin plattform i andra länder och hjälpa dem att effektivisera sina retursystem och öka återvinningen genom olika incitament-baserade metoder.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

EnglishSwedish