Integritetspolicy

DIGITAL PANTBETALNING I MOBILEN, PANTPENG DIREKT PÅ DITT KONTO kontakta oss så berättar vi mer info@ipant.se

Integritetspolicy

integritets-policy

Senast uppdaterad 21 augusti 2019

Denna sekretesspolicy beskriver behandlingen av personlig information som tillhandahålls av iPANT, en tjänst som erbjuds på och i relaterade mobilapplikationer (“Service”/”Tjänsten”). Tjänsterna tillhandahålls av Techson nordic AB, org-nr 556907-8479.

 

I samband med att du som kund skapar ett konto och/eller använder Tjänsten behandlar iPANT dina personuppgifter genom att inhämta och lämna information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning

 

iPANT är för närvarande baserat på unika användarkonton som skapas i och med att du själv skapar ett konto i appen. I samband med detta kommer vi att be dig om din e-post och ditt telefonnummer.

 

Terminologi och definitioner

I denna policy används följande begrepp med den nedan angivna innebörden:

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. namn, personnummer, adress m.m. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling av personuppgifter avses allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.

 

Vi säljer, delar eller byteshandlar ingen personlig information om våra användare av något slag till tredje part utan ditt tillstånd.

 

Vi skickar pushmeddelanden till de användare som aktivt har accepterat detta i appen. Våra användare kan stänga av funktionen för pushmeddelanden när som helst och appen fungerar lika bra ändå.

 

Vår webbplats använder cookies. Dessa används bara för att lagra helt anonym domänintern information som vi använder för att optimera vår webbplats och göra den ännu bättre.

 

Informationen vi samlar in om dig:

 

När du använder någon av våra tjänster kan vi samla in följande information beroende på vilken tjänst du använder:

 

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Information om varor/tjänster:Information om de varor/tjänster du har skannat in.
 • Historisk information: Ditt samlade insättningsbelopp och använda kuponger samt kontanter som donerats, inlösts och överförts.
 • Information om hur du interagerar med iPANT: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid på sidan, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten och leveransmeddelanden när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation:Till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska plats.

 

Vad gör vi med din informationen? 

 

iPANT hanterar personuppgifter för följande ändamål och med följande rättsliga skäl (för avslutande av avtal, efter lag och andra berättigade intressen):

 

 • För att leverera iPANT:s användarupplevelse.
 • För att bekräfta din identitet och verifiera din personliga information och kontaktinformation.
 • För att administrera ditt betalnings- och kundförhållande, till exempel för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och ge/leverera information, erbjudanden och tjänster som du begär från oss.
 • För att skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring).
 • För att avgöra vilka betalningsmetoder och andra tjänster vi kan erbjuda dig, till exempel genom interna och/eller externa kreditbedömningar.
 • För intern felsökning, dataanalys, testning, forskning och statistiska ändamål. För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • För att förhindra missbruk av iPANT:s tjänster. En del av våra ansträngningar för att hålla tjänsterna säkra.
 • För att utföra riskanalys, förebygga bedrägerier och utföra riskhantering.
 • För att förbättra våra tjänster och allmän affärsutveckling, inklusive förbättra kreditriskmodeller i syfte att minimera bedrägeri, utveckla nya produkter och funktioner samt utforska nya affärsmöjligheter.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, till exempel lagar gällande penningtvätt och bokföring samt övriga kapitaltäckningsregler.

 

Erbjudanden och fördelar
För att erbjuda dig erbjudanden och förmåner (om du blir iPANT-användare) som bland annat rabatter, specialevenemang, produkter, försäljningskampanjer, butikserbjudanden, prover och presenter tittar vi på tidigare händelser kopplade till ditt konto. Detta kan till exempel vara antalet inskanningar och/eller din användning av iPANT:s tjänster. Syftet med detta är att administrera iPANT:s erbjudande- och förmånsprogram och analysera din inskanning så att vi kan anpassa och ge dig relevanta erbjudanden.

 

Informationen kommer sedan att ligga till grund för iPANT:s marknadsföring, kundanalys, affärs- och metodutveckling samt statistikföring. Inom erbjudande- och förmånsprogrammet kan iPANT och iPANT:s partners använda denna information via posttjänster, SMS, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. iPANT och dess affärspartners kommer inte att använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (till exempel e-post eller SMS) om du har valt bort att ta emot marknadsföring (eller om du inte har valt detta om det krävs enligt lag i ditt hemmahörande land).

 

 

 • Anpassade objekt och annonser: Du tar del av personligt anpassade objekt och annonser baserat på dina tidigare aktiviteter.
 • Anpassad iPANT-översikt:En översikt finns där du kan se status för din iPANT-inskanning och ta del av din inskanningshistorik. Du kan betala och förlänga betalningstiden. Dessutom har du åtkomst till återbetalningar.
 • Dina anslutna bankkonton: Du får inte bara en översikt över iPANT:s betalningar till dig utan användarportalen ger dig också fördelen att du kan ansluta externa bankkonton. Om du registrerar dig för den här tjänsten behandlar vi information om ditt externa bankkonto, till exempel kontonummer, banknamn och tidigare inskanningar på kontot.
 • Kundtjänst: När du kontaktar vår kundtjänst via användarportalen hanterar vi den information du tillhandahåller.

 

Användning av Tjänsten

Betalningar – information du tillhandahåller till oss för att registrera en betalning såsom betalningsmottagare, betalningsreferens, belopp och betalningsdatum.

Vi loggar användningsuppgifter när du besöker eller använder våra Tjänster, inbegripet våra appar, webbplatser och vår plattformsteknik (t.ex. tillägg utanför webbplatsen), som när du besöker eller klickar på innehåll, installerar eller uppdaterar en av våra mobilappar. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga din användning.

Bortsett från användning av cookies är behandlingen av dessa uppgifter en förutsättning för att du ska kunna använda Tjänsten och genomförs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss. Läs mer om förutsättningarna för användning av cookies i avsnitt 3.4 nedan.

 

Kommunicera med dig 

iPANT kan också använda din data för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar angående våra tjänster (till exempel efter att du har varit i kontakt med iPANT:s kundtjänst) via e-post, SMS, telefon eller andra kanaler.
Vem kan vi dela din information med? 

Vi vidtar alla rimliga avtalsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och med en tillräcklig skyddsnivå när den överförs till eller delas med utvalda tredjeparter.

 

Leverantörer och underleverantörer

iPANT kan dela din personliga information med leverantörer och/eller underleverantörer för att fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig och för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer ser vi till att de uppfyller våra höga standarder vad gäller dataskydd.

 

Myndigheter

iPANT kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter som polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du har kommit överens med oss om att göra det. Ett exempel på laglig informationsskyldighet är åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Var lagrar vi din personliga information?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer överföras till och behandlas i länder utanför EU/EES av ett företag inom iPANT-gruppen eller av en annan leverantör eller underleverantör. Eftersom att vi på iPANT är fast beslutna att alltid skydda dina uppgifter kommer vi att vidta alla rimliga avtalsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en tillräcklig skyddsnivå jämförbar med, och på samma nivå, som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna in klagomål

 • Rätt att få tillgång till dina data: Du kan begära en kopia av din information om du vill veta vilken information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
 • Rätt att raderas: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagliga skyldigheter som förhindrar att iPANT omedelbart kan ta bort delar av din data. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftning, lagstiftning om bank- och penningtvätt och konsumentlagar. I sådana fall blockerar vi den data som vi måste spara från att användas vidare.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi respekterar alltid ditt val.

iPANT har en dataskyddsagent och tillgång till ett team bestående av dataskyddsspecialister. Eftersom att vi tar dataskydd på största allvar har vi också ett kundserviceteam som hanterar problem med dataskydd. Du når dem genom att maila till info@ipant.se.

 

Vår integritetspolicy kan ändras i framtiden och i samband med publicerar vi i sådana fall ett pressmeddelande. Detta kommer att finnas tillgängligt under de senaste nyheterna.

 

Tack för att du läser vår integritetspolicy. Vi hoppas att du gillar iPANT!

 

Ansvarig för integritetspolicy: 

Techson nordic AB

Björnkärrsvägen 17, 18742, Stockholm

Sverige

 

EnglishSwedish